Cell Network utvecklar faktureringssystem för Svensk Äldreomsorg AB

Svensk Äldreomsorg rationaliserar bort hanteringen av pappersfakturor med hjälp av ett nytt faktureringssystem från Cell Network och Postens scanningtjänst. Lösningen minskar fakturahanteringskostnaderna med minst 150 kronor per faktura.

- Totalt hanterar vi cirka 35 000 leverantörsfakturor årligen, säger Katarina Sjögren, administrativ chef på Svensk Äldreomsorg. Det är givetvis administrativt tungt, inte minst med tanke på att vår verksamhet är utspridd i hela landet. Med vår nya lösning minimerar vi pappersflödet och får dessutom en säkrare hantering med bättre kontroll och bättre uppföljningsmöjligheter.

De pappersbaserade fakturor Svensk Äldreomsorg tar emot kommer framöver att scannas och konverteras in i ett elektroniskt system.

- Det avtal vi skrivit med Svensk Äldreomsorg innebär ett helhetsåtagande för IT-stöd i två år, säger Lars Granath, affärsansvarig på Cell Network. Vi kommer att installera vårt egna koncept för elektronisk fakturahantering, Faktum, anpassa och vidareutveckla det efter kundens behov. Sedan tar vi också hand om driften av systemet via vårt hostingcenter i Göteborg.
Scanning och konvertering av inkommande pappersfakturor ombesörjs av Cell Networks partner Posten. Lösningen innebär att Posten tar emot, scannar och tolkar alla leverantörsfakturor. Informationen levereras i digital form till faktureringssystemet.

- Posten ser det som en naturlig utveckling av sitt utbud att konvertera pappersfakturor till digital form, säger Jonas Norberg, partneransvarig mot systemintegratörer, Posten. Posten samarbetar gärna med systemintegratörer kring flera av sina elektroniska tjänster. Samarbetet med Cell Network är ett bra exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut. Tillsammans skapar vi en mycket bra, och heltäckande, lösning för kunden. Lösningen har uppnåtts genom att en tjänst byggs ihop av de bästa delarna från båda parter.
Posten har sedan tidigare erfarenhet av att ha utvecklat liknande kundlösningar tillsammans med Cell Network. Man ser positivt på ett fortsatt samarbete i framtiden.

Om fakturahanteringssystemet Faktum:
Cell Networks lösningskoncept Faktum rationaliserar och automatiserar fakturahanteringen. Pappersbaserade fakturor hanteras i digital form av systemet. Faktum kan skräddarsys efter den enskilda kundens behov.

Om Svensk Äldreomsorg AB:
Svensk Äldreomsorg AB är ett av Sveriges ledande företag inom vård och äldreomsorg, med ungefär 4 600
medarbetare som arbetar inom fyra affärsområden. Äldreboenden, hemtjänst och egen regi, Stora sjukhem, Hemtjänst - kundval och Interna tjänster. Svensk Äldreomsorg driver ett 60-tal verksamheter över hela landet. Visionen är att vara den mest efterfrågade aktören inom vård och omsorg. Årsomsättningen är cirka 1,3 miljarder SEK.


För mer information, vänligen kontakta
Lars Granath, affärsansvarig Cell Network, Tel 026-54 64 18
Katarina Sjögren, administrativ chef Svensk Äldreomsorg AB, Tel 08-635 27 06
Robert Karlsson, kommunikationschef Cell Network, Tel 070-565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.