Delårsrapport för perioden januari-mars 2003

• Förbättrat resultat jämfört med första kvartalet föregående år.

• Den långsiktiga positioneringen av bolaget som specialiserad, affärsmässig och kostnadseffektiv IT-konsult fortskrider enligt plan.

- Vi blir mer specialiserade. Specialistområden som säkerhet, projektstyrning, mobilitet och grupprogramvara växer och visar god lönsamhet. Rekrytering pågår inom dessa.

- Vi utvecklar paketerade och återanvändbara koncept som ger snabb avkastning. De egna koncepten står nu för mer än 20% av omsättningen.

- Vi bygger verksamhetskompetens. Andelen intäkter från våra prioriterade sektorer har under ett år ökat med tio procentenheter till 70%.

- Vi har ett stort förtroende hos våra kunder. Tre fjärdedelar av försäljningen sker till befintliga kunder.

- Vi ingår i strategiska partnerskap. Bolaget är utnämnt till lanseringspartner för Microsofts Windows Server 2003 och har sedan tidigare strategiska partnerskap med IBM, Nokia och Symbian.

- Vi är fortsatt sparsamma. Ny lönemodell under hösten 2002 sänkte fasta lönekostnaden med 15%. Kostnaderna för icke-debiterande personal ska minska med ytterligare 30%.

• Stämmans beslut om namnbyte till Mandator har fått positivt mottagande hos kunder. Bytet sker i maj.

• Global osäkerhet ger fortsatt återhållsam marknad med stora regionala skillnader. Marknaden i Stockholm och Köpenhamn, till skillnad från övriga Norden och Baltikum, är mycket svag och förklarar merparten av den operativa förlusten. Genomförda besparingar återställer lönsamheten.

• Nettoomsättningen under det första kvartalet: 112 (214) Mkr
Bruttoresultat (EBITA): -17 (-24) Mkr

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Dokument & länkar