Mandator tecknar ramavtal med RFV och SPV

Riksförsäkringsverket och Statens pensionsverk har antagit it-konsulten Mandator som leverantör i sin ramavtalsupphandling inför 2005.

Mandator har valts ut som leverantör av it-tjänster till Riksförsäkringsverket och Statens pensionsverk.

Ramavtalet gäller tre år med start den 1 januari 2005 och möjlighet till förlängning ytterligare två år.
Pris och kompetens var vägledande kriterier för myndigheternas val.
Av totalt 79 leverantörer som visade intresse för upphandlingen valdes 22 stycken av RFV och SPV.
Ramavtalet omfattas av lagen om offentlig upphandling.

För mer information, kontakta Fredrik Aldegren, Enhetschef, Mandator Stockholm, tel 08-402 31 91 eller Rebecka Swane, Kundansvarig, tel 08-402 31 06.

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.