Mandator vinner tvist i skiljenämnd

En enig skiljenämnd har dömt till Mandators fördel i en skiljetvist.
Som tidigare kommunicerats har Mandator haft en skiljetvist rörande ett projekt där Mandator var underkonsult. Mandators uppdragsgivare uppfyllde inte avtalsvillkoren gentemot slutkunden, som hävde avtalet.

Därefter riktade uppdragsgivaren ersättningsanspråk mot Mandator och påkallade skiljeförfarande, varvid Mandator ställde ett motkrav som avsåg utfört arbete i projektet.

Skiljenämnden har enhälligt dömt till Mandators fördel på så sätt att uppdragsgivarens krav ogillats helt och att uppdragsgivaren förpliktas att betala ersättning till Mandator.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Ekonomichef, Mandator, Tel: 0709-565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.