Nomineringskommitté i Mandator utsedd

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 9 april 2003 har till medlemmar i bolagets nomineringskommitté utsetts:

Maria Lilja, styrelseordförande Mandator (sammankallande)
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Ove Hobbesland, DNB Investor
Niklas Flyborg, vd Mandator

Aktieägare är välkomna att kontakta någon av nomineringskommitténs ledamöter med synpunkter och förslag på styrelsens sammansättning inför bolagsstämman 2004.


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lilja, styrelseordförande Mandator, 0706-754 552
Robert Karlsson, kommunikationschef Mandator, 0709-565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.