Presentation av bokslutskommuniké för 2002

Cell Network inbjuder till telefonkonferens och webcast fredagen 21 februari kl 15.00.
Koncernchef och vd Niklas Flyborg presenterar Cell Networks bokslutskommuniké för år 2002. Efter presentationen finns utrymme för frågor.

Telefonnummer om du ringer inom Sverige: 08-5052 0114 (slå även riktnummer).
Telefonnummer om du ringer från utlandet: + 46 8 5052 0114.

Konferensen kan även följas via www.cellnetwork.com.

Bolaget beräknar offentliggöra kommunikén cirka kl 12.30 samma dag.


För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network, tel. 08-658 77 07, 0709-565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.