Om oss

Koncernen FundedByMe består av FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i Joint-Venture bolag utanför Sverige. FundedByMe är ett fintech-bolag som erbjuder en plattform för equity crowdfunding för startups och tillväxtbolag. Crowdfunding är snabbt växande och har på mindre än tio år blivit en global miljardindustri. FundedByMe är ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har varit behjälpligt i anskaffningen av mer än 650 miljoner SEK åt fler än 600 bolag. Bolagets plattform är ett av de mest framgångsrika verktygen för kapitalanskaffning inom sitt segment. Tillsammans med dotterbolaget Laika Consulting, som primärt arbetar med Investor Relations samt finansiell kommunikation främst mot noterade eller så kallade pre-ipo bolag, och Feminvest når koncernen över 260 000 investerare världen över. FundedByMe grundades med ambitionen att förändra, förbättra och demokratisera finansmarknaden. Målet är att erbjuda ett alternativ eller komplement till traditionell kapitalanskaffning för företag och en möjlighet för enskilda personer att investera i intressanta onoterade bolag. Sedan 2019 erbjuds även crowdfunding till noterade bolag. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.