Om oss

Om FundedByMe (under namnändring till Pepins Sweden AB)FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (under nämnändring till Pepins Group AB) är noterat på NGM. FundedByMe är ett teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden och står under finansinspektions tillsyn. Bolaget gick i november 2021 samman med branschkollegan Pepins för att bli det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag. Med en digital plattform och effektiva processer ska bolaget hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Gruppen når tillsammans hundratusentals registrerade investerarmedlemmar både i Sverige och globalt.

Prenumerera