Förändringsarbete genomfört och konsolidering mellan Laika och FundedByMe

 

Under början av Q2 2019 har styrelsen tagit nästa steg avseende konsolideringen mellan Laika Consulting AB och FundedByMe AB (publ) där arbete pågår med att digitalisera de finansiella tjänsterna inom Laika Consulting samt optimera synergieffekterna i gruppen.

Från och med 3 juni 2019 kommer FundedByMe Crowdfunding Sweden AB och Laika Consulting AB att flytta till gemensamma lokaler på Birger Jarlsgatan 41A. Utfallet av detta arbete kommer leda till kostnadsbesparing för gruppen där utfallet primärt kommer att kunna ses Q3 och Q4, 2019. Bolaget ser positivt på möjligheten till effektiviserings-effekter av att produktion och säljteam verkar under samma ledning och i samma lokaler.

FundedByMe och Laika kommer även dela lokal med Feminvest. Feminvest som drivs av Michaela Berglund har börjat visa resultat, senast genom det aviserade samarbetet med NGM med avsikten att inspirera fler kvinnor att bli börs-vd:ar.

Nuvarande vd i Laika Consulting, Peter Sundberg, ersätts av Daniel Daboczy från och med 19 juni 2019. Peter Sundberg fortsätter verka i bolagets Advisory Board.

“Peter har varit en riktigt bra CFO på FundedByMe fram till Q1 2018 och sedermera VD på Laika Consulting. Hans insatser, i arbetet med förvärvet av Laika och förändringsarbeten som har genomförts i bolagen, har varit mycket betydelsefulla. Peters kompetens, energi och kontaktnät har varit ovärderlig för bolaget hittills och vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans i Advisory-rollen.” säger Daniel Daboczy koncernchef och vd FundedByMe.

 

För mer information vänligen kontakta
Daniel Daboczy, VD och Koncernchef
daniel@fundedbyme.com
+46 (0)73-626 99 85


Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är en noterad koncern som består av IR bolaget Laika Consulting, FundedByMe som primärt driver crowdfunding portalen www.fundedbyme.com, en av Europas ledande crowdfunding plattformar, Feminvest, sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investera samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar