Förvärvet av Laika Consulting AB formellt genomfört den 2 augusti efter formell closing

Förvärvet av Laika Consulting AB blev formellt genomfört den 2 augusti efter en formell closing. FundedByMe är positiva till förvärvet och tror att det kommer att fortsätta stärka FundedByMes position som Skandinaviens främsta crowdfunding plattform, samt agera som en bidragande kraft inför den kommande noteringen med Laikas redan väletablerade erfarenhet inom finansiell kommunikation och finansiella tjänster.

“Förvärvet och arbetet med att genomföra det har varit mycket intressant och vi har lärt oss mycket. Investeringen i tid och pengar kommer att underlätta inför framtida affärer och både säljare och köpare är ytterst nöjda att affären nu även formellt är i hamn. Tillsammans kommer vi att stärka erbjudandet gentemot investerar- och entreprenörskunder.”  säger vd och medgrundaren Daniel Daboczy.

Den 18 april aviserade FundedByMe att bolaget förvärvar 100% av aktierna i Laika Consulting AB, en ledande kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation med säte i Stockholm, 17 anställda och en omsättning över 30Msek. Förvärvet var ett strategiskt beslut för att ytterligare stärka FundedByMe:s utbud av finansiella tjänster samt dubbla FundedByMe:s nuvarande nätverk med över 250 000 medlemmar. Laika consulting är en flerfaldig Gasell vinnare och ett bolag med mycket gott renommé och starka band till den “traditionella” finansbranschen.

Under den formella processen med closing registrerades emissionen felaktigt, med följd att den emission och registrering hos Bolagsverket behövde göras om. FundedByMe valde därför att ta det säkra före det osäkra och bolagets vd och grundare Daniel Daboczy ansökte om stämning mot FundedByMe för att upphäva det felaktiga emissionsbeslutet. Detta som en formalitet för att erhålla domslut och kunna få den felaktiga registreringen vid Bolagsverket upphävd. Därefter genomfördes en korrekt emission på bolagsstämman som nu ligger för registrering vid Bolagsverket. Styrelsen och vd, Daniel Daboczy, ställer sig fortfarande mycket positiva till affären och kan redan redovisa goda resultat av konsolideringen med ännu bättre förväntade resultat i framtiden.

För mer information, kontakta CMO Olivia Rönnlöv

FundedByMe är Nordens största (och troligtvis bästa) crowdfunding plattform för equity crowdfunding. FundedByMe grundades med målsättningen att skapa framgångsrika företag med passionerade människor och har idag hjälpt över 470 bolag från 25 olika länder, samt samlat in över SEK 550 miljoner. Med över 250,000 globala registrerade investeringsmedlemmar från närmare 200 länder arbetar de obevekligt mot att bli en drivande kraft för smart finansiering i Sverige, Norden och världen över. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information om deras investeringsmöjligheter besök fundedbyme.se
Tillsammans bygger vi framtidens bolag!

 

Taggar:

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media