FundedByMe växer, har crowdfundat över 500 miljoner SEK sedan start.

FundedByMe öppnar starkt under 2018 med att passera 500 miljoner i crowdfundat kapital till företagets kampanjer, 109,000 registrerade investerarmedlemmar samt med 11 bolag som redan nått 100% av sitt finansieringsbehov.

Bolaget genomförde en framgångsrik finansieringsrunda som stängde under det fjärde kvartalet i 2017. Företaget satsar nu för fortsatt tillväxt nationellt och internationellt med flera nyanställda samt en ny strategisk etablering i Polen.

"Aldrig i våra vildaste drömmar kunde vi ha föreställt oss att vi kunde nå dessa siffror. Med tanke på att det tog oss ett helt år att samla in den första miljonen är det ödmjukt och fantastiskt att se vad vi åstadkommit med vårt team, nätverk och teknik som vi byggt. Detta är fortfarande bara början på vår resa som förändrar och förbättrar finansvärlden och att vi nu nått detta nummer motiverar oss ännu mer att jobba ännu hårdare", säger medgrundaren och vd Daniel Daboczy.

"Jag är överväldigad och stolt över vad vi som ett team har uppnått under de senaste åren. Fintech med skalbar global teknik möjliggör för fler grupper att få access till kapital men det erbjuder stora grupper människor, som aldrig tidigare tillfrågats, möjligheter att titta på och överväga om de vill vara delägare i en entreprenörsresa." bekräftar Arno Smit, medgrundare av FundedByMe.

Fler och fler kunder upptäcker möjligheterna med crowdfunding och företaget ser ett mycket större inflöde än tidigare år av kvalitativa bolag. På grund av bolagets tillväxt har styrelsen stärkts och nyckelpositioner har tillsatts i förberedelse inför kommande tillväxt.

Ytterligare en målsättning som lovats delägarna är ett starkare fokus på marknadsföring för att positionera FundedByMe mer aktivt som den etablerade aktör företaget vuxit till att bli. För detta anställdes Michaela Berglund som ny marknadschef  i februari.

“FundedByMe erbjuder något nytt för privata investerare och de 500 miljonerna visar att det är efterfrågat. FundedByMe är banbrytare, vilket ger företaget en unik position men även en skyldighet att ansvarsfullt vara med och forma framtidens marknad för onoterade bolag. Vi vill göra det möjligt och folkligt, med andra ord tillgängligt för både kvinnor och män i ett brett spektrum av åldrar. Vi ser redan nu att kvinnliga entreprenörer och investerare vågar ta mer plats hos oss än hos andra traditionella investeringar” konstaterar Michaela Berglund.

FundedByMe räknar med att stänga betydligt fler kampanjer under 2018 (33 st 2017). Även Finansdepartementets nyligen publicerade utredning om crowdfunding bidrar till att ytterligare lyfta crowdfunding som ett kompletterande och efterfrågat finansieringsalternativ, efterfrågat av både investerare och entreprenörer.

Michela Berglund
Chief Marketing Officer
michaela@fundedbyme.com

Taggar:

Om oss

FundedByMe är noterat på Nordic Growth Market (NGM) och består av crowdfundingverksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfundingbolag. FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

FundedByMe öppnar starkt under 2018 med att passera 500 miljoner i crowdfundat kapital till företagets kampanjer, 109,000 registrerade investerarmedlemmar samt med 11 bolag som redan nått 100% av sitt finansieringsbehov.
Twittra det här

Citat

Aldrig i våra vildaste drömmar kunde vi ha föreställt oss att vi kunde nå dessa siffror. Med tanke på att det tog oss ett helt år att samla in den första miljonen är det ödmjukt och fantastiskt att se vad vi åstadkommit med vårt team, nätverk och teknik som vi byggt. Detta är fortfarande bara början på vår resa som förändrar och förbättrar finansvärlden och att vi nu nått detta nummer motiverar oss ännu mer att jobba ännu hårdare
medgrundaren och vd Daniel Daboczy