Ingmar Rentzhog väljs in i FundedByMe:s styrelse

Under FundedByMe:s styrelsemötet den 22 augusti valde styrelsen att rösta fram Ingmar Rentzhog som ny styrelseledamot. Ingmars tidigare erfarenheter från Laika Consulting AB och finansbranschen samt från sin nya satsning WeDon’tHaveTime, som crowdfundats via FundedByMe, kommer att agera som ett bra komplement till FundedByMe:s redan väletablerade styrelse.

”Jag ser fram emot att vara med och bidra för att rita om kartan och demokratisera processen kring kapitalanskaffningar. Genom crowdfunding ges alla tillgång till det endast ett fåtal hade möjlighet till tidigare. Att äga istället för att enbart fungera som konsument. Jag har själv framgångsrikt crowdfundat min nya startup WeDontHaveTime.org på FundedByMe och fick in 400 delägare från 15 länder. Dessa delägare har jag haft en stor nytta av då de har hjälpt till och öppnat många dörrar. Crowdfunding är så mycket mer än bara en ny finansieringsform. Det är ett helt nytt sätt att driva bolag och samarbeta. Med crowdfunding är entreprenören ej längre ensam. Alla kan vara med,” säger Ingmar Rentzhog, grundare av WeDon’tHaveTime.

2004 grundade Ingmar Rentzhog Laika Consulting AB, som Sveriges första kommunikationsbyrå inriktad på finansbranschen, där han var vd och huvudägare. Idag driver han klimat-startupen WeDontHaveTime.org och är ordförande för Global Utmaning som är Sveriges enda renodlande tankesmedja med speciell konsultativ status i FN. Förutom hans brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor har han djup kunskap om kommunikation och finans. Övriga styrelseuppdrag är Naventus Corporate Finance och Svenska Bostadsfonden som omfattas står under finansinspektionens tillsyn. Med sina erfarenheter av både värdepappersbolag och finansiell kommunikation kommer Ingmar vara en bra tillgång inför den kommande noteringen. Att han även har crowdfundat via FundedByme för sin egen startup WeDontHaveTime.org är ytterligare en bonus då han har en utökad förståelse för FundedByMe:s plattform och verksamhet.

"Vi har samarbetat med Ingmar sedan 2013 och vi har haft mycket utbyte av varandra. Erfarenheten från den traditionella finansvärlden och Ingmars driv är fantastiska komplement till FundedByMe’s redan starka styrelse. Utöver detta inspireras jag enormt nu när jag följer Ingmars nya satsning, WeDontHaveTime som jobbar med upplysning kring klimatfrågorna. När vi nu genomför konsolideringen efter köpet av Laika så uppskattar vi Ingmars position i styrelsen för att underlätta denna process,” säger Daniel Daboczy, vd FundedByMe.  

För mer information vänliga kontakta CMO Olivia Rönnlöv

FundedByMe är Nordens största (och troligtvis bästa) crowdfunding plattform för equity crowdfunding. FundedByMe grundades med målsättningen att skapa framgångsrika företag med passionerade människor och har idag hjälpt över 470 bolag från 25 olika länder, samt samlat in över SEK 550 miljoner. Med över 250,000 globala registrerade investeringsmedlemmar från närmare 200 länder arbetar de obevekligt mot att bli en drivande kraft för smart finansiering i Sverige, Norden och världen över. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information om deras investeringsmöjligheter besök fundedbyme.se
Tillsammans bygger vi framtidens bolag!

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media