Offentliga aktörer stänger ute 20 procent av befolkningen

Report this content

Nya Inkluderingsbarometern* visar att endast 7 av 1 748 testade webbplatser uppfyller den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – DOS-lagen. Syftet med barometern är att uppmärksamma arbetet med att alla ska vara inkluderade i vår digitala infrastruktur – en utveckling som, trots pandemin och dess behov av digitala verktyg, inte har påskyndats tillräckligt. 

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Andra faktorer som påverkar tillgången till information kan vara ett annat modersmål eller ovana vid teknik.

  • Dessa användare har inget val – ofta måste de använda en offentlig webbplats för ett ärende. För dem kan god tillgänglighet vara avgörande för att undvika digitalt utanförskap. Alla måste kunna ta del av offentlig service oavsett förmåga, annars lever vi inte i ett inkluderande samhälle, säger Jan Lundin, vd på Funka, som genomför Inkluderingsbarometern.

Funka har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

För att leva upp till lagkraven behöver webbplatsen följa en särskild europeisk standard som i sin tur bygger på den internationella standarden för webbtillgänglighet WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

  • Att bara sju webbplatser klarar testerna ett år efter att lagen trätt i kraft är allvarligt. Det är bara att konstatera att mycket har hamnat i skymundan i samband med pandemin. Men det borde ha varit tvärtom - faktum är att det aldrig har varit viktigare med digital tillgänglighet än nu, säger Jan Lundin.

De sju webbplatser som toppar Inkluderingsbarometern och som klarat de utvalda testerna är:

  • Vännäs kommun
  • Vindelns kommun
  • Örebro Universitet
  • Bjurholms kommun 
  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Region Halland
  • Kungliga Biblioteket


*Inkluderingsbarometern genomfördes under vecka 38, 2021. Det är ett år efter att lagstiftningen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft, den 23 september 2020. Barometern, genomförs av Funka och mäter hur väl en webbplats uppfyller denna lag. Undersökning är årligt återkommande. Inkluderingsbarometern innefattar kommuner, myndigheter, samt andra aktörer som berörs av lagstiftningen om tillgänglighet. Läs mer om resultatet på webbplatsen: barometer.funka.com (här kan du bland annat ta del av de 10 utvalda testerna, samt se hur offentliga aktörer har rankats runt om i Sverige).
 

För mer information, kontakta gärna:
Jan Lundin, vd Funka, tfn: +46 73 526 43 52, jan.lundin@funka.com

Inkluderingsbarometerns webbplats: barometer.funka.com

Taggar: