Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att ändra datumet för offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för 2019 till senast måndagen den 24 februari 2020.

Anledningen är att Bolagets revisorer vid granskningen av räkenskaperna framfört önskemål om att Bolaget ska ändra redovisningsprincipen för hur delar av verksamheten presenteras jämfört med tidigare. Bolaget behöver därför ytterligare tid för att utvärdera och implementera dessa ändringar.

Stockholm den 19 februari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar