Delårsrapport 4–2021

Report this content

Future Gaming Group

 

oktober – december 2021

 • Periodens nettoomsättning minskade med 6 % till 5,3 MSEK (5,7 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,6 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,7 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (30 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (-3,7 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-8,8 MSEK)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,004 SEK)

 

 januari – december 2021

 • Periodens nettoomsättning minskade med 10 % till 20,2 MSEK (22,5 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (6,9 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (7,2 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 10 % (32 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (0,7 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,6 MSEK (-13,7 MSEK)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,005 SEK (-0,007 SEK)

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet såg Future Gaming Group en betydande återhämtning jämfört med det svaga tredje kvartalet och hade en omsättning på 5,3 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat om 0,7 miljoner kronor. Detta trots att koncernen haft dubbla konsultkostnader under det fjärde kvartalet vad gäller den operativa driften, till följd av en uppsägningstid för det tidigare konsultavtalet.

 

Med andra ord summerar vi ett starkt kvartal och det är tydligt att det nya operativa samarbetet med Fable Media direkt gett resultat. Vi ser detta även på våra operativa nyckeltal där vår sportinriktade verksamhet Phase One ökat antalet deponerande kunder flera gånger om jämfört med tidigare kvartal.

 

Vår kasinoinriktade verksamhet Viistek har fortsatta problem med minskade intäkter och i samband med bokslutsarbetet gjordes därför en nedskrivning av värdet på aktierna i Viistek om 20 miljoner kronor. Som nämnts går Phase One desto bättre och värdet på aktierna i det dotterbolaget kunde därför skrivas upp med motsvarande belopp, det vill säga också 20 miljoner kronor. Vår förhoppning är att teamet bakom Fable Media ska kunna vända utvecklingen även i Viistek framöver.

 

I december meddelade vi dessutom att vi tar samarbetet till en ytterligare nivå och planerar ett sammangående med Fable Media. Såväl våra aktieägare som våra obligationsinnehavare har röstat ja till sammangåendet under januari. Transaktionen måste också godkännas av Spotlight Stock Market och där förväntar vi oss ett besked under de kommande veckorna.

 

Förutsatt att sammangåendet slutförs så kommer säljaren till Fable Media, Frederik Cardel Falbe-Hansen, bli ny majoritetsägare i Future Gaming Group. Frederik och hans team har en framgångsrik bakgrund inom lead generation och kommer ha starka incitament att utveckla Future Gaming Group vidare i rätt riktning. Dessutom tillförs koncernen en mycket lönsam verksamhet, då Fable Media under tolvmånadersperioden oktober 2020 till september 2021 preliminärt omsatte cirka 35 miljoner kronor med ett imponerande EBITDA-rörelseresultat på preliminärt cirka 22 miljoner kronor.

 

Som en del av transaktionen, och villkorat av denna, omstruktureras dessutom obligationsvillkoren så att Future Gaming Group inte längre bryter mot dessa. Vidare kvittar obligationsinnehavarna 15 miljoner kronor av obligationslånet mot nya aktier i Future Gaming Group och räntan på lånet sänks till 0% under nästan tre års tid.

 

Tillsammans gör ovanstående att det planerade sammangåendet löser många av Future Gaming Groups historiska problem och skapar förutsättningar för en betydligt ljusare framtid!

 

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-24 08:30 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera