Förlängning 5 av Standstill samt Warning Notice

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 5 november 2019. Vidare har obligationsinnehavarna utfärdat en så kallad Warning Notice.

FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 5 november 2019.

Vidare har obligationsinnehavarna idag utfärdat en så kallad Warning Notice, där man menar att även FGGI:s uppdaterade förslag till åtgärder är otillräckligt. Obligationsinnehavarna begär att FGGI tar fram ytterligare ett förslag till uppgörelse där obligationsinnehavarnas intressen tas tillvara så långt som möjligt. Skulle ett sådant förslag inte accepteras av obligationsinnehavarna, har de meddelat att de kan komma att begära att obligationslånet ska förfalla till betalning omgående samt inleda ett förfarande i syfte att realisera säkerheterna kopplade till lånet. Som tidigare meddelats pantsatte FGGI koncernens dotterbolag i samband med att obligationslånet togs upp.

FGGI kommer nu att utvärdera obligationsinnehavarnas budskap och besluta hur man avser agera vidare i frågan.

Stockholm den 29 oktober 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar