Förvärvsuppdatering - Casinovarumärken

Future Gaming Group’s tidigare kommunicerade förvärv av casinovarumärkena Sverigekronan och Suomivegas har efter överenskommelse med säljaren Bethard Group bestämts att förlänga finansieringstiden, som gick ut den 30 september, och att delvis förändra transaktionsstrukturen. FGG och säljaren är överens om att ge FGG tid att färdigställa sin obligationsfinansiering.

Finansieringsarbetet har fördröjts på grund av FGG’s emission och förvärv av Phase One vilket medfört att bolagets finansiella ställning, främst kassaflödet, avsevärt förbättrats och ger FGG en bättre position med framtida finansiering.

Finansieringsarbetet fortskrider och FGG har kommit långt i processen att välja investmentbank för obligationslån. FGG har för avsikt att kommunicera detta skyndsamt.

Stockholm 2 oktober 2017

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance. 

Prenumerera

Dokument & länkar