Future Gaming Group fullföljer inte förvärvet av brittiskt bolag

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 24 maj 2018 har Future Gaming Group International AB (”FGGI”) träffat en avsiktsförklaring om att förvärva ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet, vilket skulle vara FGGI:s största hittills, skulle uppgå till ca 100 miljoner SEK varav cirka hälften skulle betalas kontant och resterande del i aktier.

FGGI:s styrelse har nu enhetligt fattat beslut om att inte fullfölja förvärvet och att avsluta förhandlingarna med bolaget. Anledningen till beslutet är att förutsättningarna för genomförandet av affären förändrats under den senaste tiden.

”Beslutet har ingenting med den brittiska verksamheten som sådan eller med våra möjligheter att finansiera förvärvet att göra. Vi måste dock konstatera att vår egen starka tro på vår befintliga verksamhet och vår framtid för tillfället inte delas av marknaden. Affärens konstruktion med en betydande del av köpeskillingen i aktier är i nuläget inte rimlig givet den stora utspädning den skulle medföra”, säger FGGI:s styrelseordförande Tobias Fagerlund och fortsätter;

”Det här är inte en ändring av FGGI:s strategi. Bolagets avsikt är även fortsättningsvis att vara aktivt inom förvärvsfältet samtidigt som vi utvecklar vår befintliga verksamhet. Förvärvsstrukturen tillsammans med vår och den allmänna marknadsutvecklingen gör att vi nu bedömmer att vi skapar långsiktiga aktieägarvärden bättre genom att inte fullfölja förvärvet.”

Att FGGI väljer att inte fullfölja förvärvet medför inga förpliktelser gentemot den tilltänkta säljaren.

Stockholm den 29 oktober 2018
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar