Future Gaming Group genomför förändringar i koncernledningen

Future Gaming Group International AB:s (FGG) styrelse och ledning har beslutat att genomföra förändringar i koncernledningen. Bolagets CFO Alexander Pettersson blir ny VD och nuvarande VD Björn Mannerqvist kommer att bli gruppens operativa chef (COO).

”FGG har under Björns eminenta och framgångsrika ledning genomgått en totalförändring under de senaste 18 månaderna. Vi har gått ifrån att vara en kämpande operatör som gjort förluster till att vara ett av de ledande bolagen inom lead generation. Att vi nu renodlar och vässar vår befintliga koncernledning ligger helt i linje med vår strategi i övrigt. Vi har genomfört några större förvärv och har ambitionen att genomföra fler. Nu organiserar vi oss optimalt för en framtid med flera operativa dotterbolag och en aktivare kommunikation med marknad och ägare. Alexander har, bl.a. från sin tid som CFO i Cherry-gruppen, en gedigen erfarenhet av att leda och driva administrativa och finansiella processer. Dessutom har han tidigare drivit entreprenöriella spelbolag och har en god kännedom och kunskap om branschen och de krav som ställs på ett tillväxtbolag i publik miljö. Björn är inte bara duktig på det, utan är också, vill jag påstå, en av de främsta inom industrin på det hantverk som är FGG:s kärnverksamhet. Att han nu väljer att koncentrera sin kraft på att utveckla nya vertikaler och förvärven, både de genomförda och eventuella kommande, ökar vår operativa slagkraft. Jag är övertygad om att det bara kan gynna oss och våra aktieägare”, säger FGG:s styrelseordförande Tobias Fagerlund i en kommentar.

Björn kommer att sitta kvar i FGG:s styrelse och förändringarna börjar att gälla omgående.

Stockholm den 7 juni 2018

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Alexander Pettersson, VD - alexander@futuregaminggroup.com

Björn Mannerqvist, COO - bjorn@futuregaminggroup.com

Tobias Fagerlund, Styrelseordförande - tobias@futuregaminggroup.com   

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Mail: info@futuregaminggroup.com 

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar