Future Gaming Group ingår förvärvsavtal med lead generation-bolag inom finans

Future Gaming Group International AB:s (”FGG”) maltesiska dotterbolag Unlimited Media Ltd har idag ingått ett avtal om förvärv av inkråm från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”).

Köpeskillingen uppgår till maximalt 2,5 miljoner USD. 2 miljoner USD betalas i form av aktier i FGG i samband med att förvärvet slutförs. Därutöver kan en kontant tilläggsköpeskilling om upp till totalt 0,5 miljoner USD falla ut, givet att verksamheten når vissa uppsatta mål.

IPG är verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, så kallad lead generation. Huvudfokus ligger på finansvertikalen, men man agerar även som casinoaffiliate. FGG har tidigare informerat kring förvärvet genom ett pressmeddelande den 14 maj 2018, då man ingick en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med säljaren. Verksamheten förväntas på årsbasis omsätta cirka 3 miljoner USD med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på cirka 1 miljon USD.

Inkråmsförvärvet innebär att Future Gaming Group förvärvar IPG:s verksamhet, däribland kunddatabas och kundavtal. FGG kommer att konsolidera intäkterna från förvärvet från och med den 1 juni 2018. IPG:s management team kommer vara fortsatt aktiva i verksamheten.

Alexander Pettersson, VD, säger i en kommentar:  

”Vi är mycket nöjda med att kunna ingå detta förvärv, vilket stärker Future Gaming Groups position som en av de ledande aktörerna inom lead generation. Den förvärvade verksamheten har utvecklats starkt under våren och ger oss dessutom access till den spännande finansvertikalen. Samtidigt får vi in duktiga entreprenörer i gruppen, och skapar synergier med våra andra verksamheter, vilket jag ser mycket positivt på.”

Stockholm den 27 juni 2018 

Future Gaming Group International AB (publ)  

För ytterligare information: 

Alexander Pettersson, VD 

Mail: alexander@futuregaminggroup.com     

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018. 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar produkter inom onlinespel och prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver genom utländska dotterbolag bl.a. sajterna Sverigekronan.com och SoumiVegas.com, samt affiliateverksamheter i dotterbolagen Phase One Performance, Viistek Media och Unlimited Media. 

Prenumerera