Information om ändrad avstämningsdag

Report this content

Future Gaming Group International AB (“Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 18 februari 2020 att Bolaget ska betala upplupen och obetald ränta på Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0010547422 (”Obligationerna”) fram till och med den 24 februari 2020 och genomföra en förtida delåterbetalning av Obligationerna till de innehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen den 25 februari 2020.

Bolaget gör härmed en rättelse avseende avstämningsdagen för den förtida delåterbetalning som kommer att infalla den 5 mars 2020 istället för den 25 februari 2020 och utbetalningsdagen för den förtida delåterbetalning som kommer att infalla den 12 mars 2020 istället för den 11 mars 2020.

I tillägg till informationen i pressmeddelandet från den 18 februari 2020 kommer den upplupna och obetalda räntan att distribueras i två betalningar. Den ena räntebetalningen avser ränteperioden som löpte ut den 8 december 2019 och kommer att betalas till de som var innehavare av Obligationerna den 2 december 2019. Den andra räntebetalningen avser perioden från och med den 9 december 2019 till och med den 24 februari 2020 och kommer att betalas till de som är innehavare av Obligationerna den 25 februari 2020.

Stockholm den 25 februari 2020

Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar