Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

Report this content

Med anledning av de senaste dagarnas mycket stora handelsvolymer och starka kursutveckling i Future Gaming Group International AB, vill bolaget meddela att man inte känner till någon ej offentliggjord kurspåverkande information som ligger till grund för kursuppgången.

Den 21 juli publicerade bolaget preliminära intäkter och EBITDA för det andra kvartalet 2020. Siffrorna i den stundande kvartalsrapporten förväntas ligga i paritet med dessa. I samma pressmeddelande bedömdes det att den sportinriktade verksamheten i Phase One skulle se en positiv effekt av att tidigare inställda sportevenemang återupptas igen. Detta har bekräftats under juli och inledningen av augusti, där Phase One sett markant högre intäkter än under det svagare andra kvartalet. Samtidigt har den kasinoinriktade verksamheten i Viistek under juli och inledningen av augusti relativt väl hållit uppe den betydande intäktsökning man noterade under det andra kvartalet. Utfallet är alltså i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Bolaget känner inte till någon annan ej offentliggjord information som bedöms vara kurspåverkande.

Stockholm den 25 augusti 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar