Inlösen av aktier genomförd

Report this content

Euroclear har idag bekräftat att man genomfört inlösen av 48 833 422 aktier i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”), i enlighet med årsstämmans beslut den 13 maj 2020.

Efter inlösen finns det 2 214 511 083 aktier i Bolaget och aktiekapitalet uppgår oförändrat till 9 329 505 kr.

Stockholm den 23 juni 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar