Inställd räntebetalning

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) kommer inte att göra den räntebetalning som enligt obligationsvillkoren skulle göras den 9 december, med hänvisning till bolagets likviditetssituation och det förslag till uppgörelse som en grupp av bolagets obligationsinnehavare har lämnat.

FGGI bedömer att bolaget inte kommer att ha tillräcklig likviditet för att göra räntebetalningen, som enligt obligationsvillkoren skulle ha uppgått till 6 825 000 kronor. Vidare meddelande FGGI den 22 november att en grupp av bolagets obligationsinnehavare lämnat ett förslag till uppgörelse, vilket preliminärt fått stöd från två av bolagets största ägargrupperingar. I förslaget behandlas bland annat hur räntan på obligationslånet ska hanteras.

Stockholm den 29 november 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar