Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Vid den extra bolagsstämma som hölls idag i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) beslutades att godkänna förslaget till fyllnadsval av nya styrelseledamöter. Vidare beslutades om nedsättning av aktiekapitalet. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade att välja Alexej Faskhoutdinov, Peder Broms och Jørgen Beuchert som nya styrelseledamöter och att Stefan Vilhelmsson kvarstår som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att sätta ned bolagets aktiekapital till 9 298 000 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Stockholm den 4 december 2019

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar