Kompletterande uppgifter till bokslutskommuniké

Report this content

Future Gaming Group International AB har kompletterat sin bokslutskommuniké för 2019, vilken publicerades tidigare idag, med vissa uppgifter.

Uppgifterna avser resultatdisposition, årsstämma och att revisorn inte har genomfört en så kallad översiktlig granskning av bokslutskommunikén. Dessa uppgifter återfinns på sidan 9 och 10 i den bifogade kommunikén. Kompletteringarna har ingen påverkan på siffrorna i den tidigare publicerade versionen av bokslutskommunikén.

Stockholm den 24 februari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera