Korrigering i delårsrapport 2–2018 av justerat EBITDA

Future Gaming Group International AB har uppmärksammat ett mindre fel i Delårsrapport 2–2018 som bolaget publicerade den 24 augusti 2018. EBITDA justerat för engångsposter för perioden januari-juni 2018 uppgick till 13,1 MSEK, dvs. inte 12,2 MSEK som rapporterats tidigare.

Övriga siffror i delårsrapporten, inklusive EBITDA justerat för engångsposter för andra kvartalet 2018, är oförändrade.

Stockholm den 27 augusti 2018 

Future Gaming Group International AB (publ)  

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Om Future Gaming Group
Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) noterat bolag som är verksamt inom spelsektorn. Koncernens affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom lead generation (affiliate-marknadsföring) samt operatörsbolag. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna sverigekronan.com, suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolagen Phase One Performance, Viistek Media och Unlimited Media. 

Taggar:

Prenumerera