Letter of Intent avseende ännu ett affiliateförvärv

Future Gaming Group har idag signerat ännu ett Letter of Intent avseende förvärv av en internationell affiliateverksamhet. Verksamheten uppvisar starka finanser och marginaler, uppskattat nettoresultat de senaste 12 månaderna ca. 11MSEK med en omsättning om ca. 20MSEK, och kommer att komplettera verksamheten på ett naturligt sätt, särskilt positivt ses synergierna med FGG’s dotterbolag phase One. Indikativ köpeskilling ca. 55MSEK. FGG inleder nu sedvanligt Due Dilligencearbete.

Ytterligare förvärv stärker FGG’s position i finansieringsarbetet med att upphandla obligationslån anser bolaget.

Stockholm 10 oktober 2017 

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance.

Prenumerera

Dokument & länkar