Letter of Intent avseende ett kompletterande förvärv till FGG’s affiliateverksamhet

Future Gaming Group har idag signerat ett Letter of Intent avseende ett förvärv. Bolaget har totalt 12 anställda fördelade på bolagets kontor i UK och Bulgarien. Det tilltänkta förvärvet kompletterar FGG’s nuvarande affiliateverksamhet mycket väl och bidrar till att säkerställa viktiga trafikkällor för FGG. Bolaget innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och Viistek Media. Bolaget öppnar även upp möjligheter för FGG att utforska andra vertikaler däribland finansvertikalen inom primärt FX och Kryptovalutor.

Verksamheten har uppvisat stark tillväxt över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler. Uppskattat justerat EBITDA resultat de senaste 12 månaderna var på ca. 0,5MUSD och med en omsättning om ca. 4,6MUSD.

Totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 3MUSD och är fördelat på 2MUSD up-front och 1MUSD i potentiell maximal earn-out. För att maximal earn-out skall nås skall bolaget generera en EBITDA överstigande 1MUSD över nästkommande 12 månader från att transaktionen stänger. Up-front betalningen kommer genomföras genom att FGG emitterar aktier till säljaren. Kursen för dessa aktier kommer bestämmas av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under en 30-dagars period som föregår signering av ett bindande avtal avseende förvärvet.

Stockholm den 23 februari 2018
Future Gaming Group International AB (publ) 
För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com   
Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media. 

Prenumerera

Dokument & länkar