Marknadsmeddelande 110/18 – Future Gaming Group AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i dotterbolaget AMGO iGaming AB (publ) den 8 maj 2018

Förutsatt beslut av årsstämma den 7 maj 2018 kommer aktierna i Future Gaming Group AB (FGG) handlas exklusive rätt till utdelning av AMGO iGaming AB (Publ) den 8 maj 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 7 maj 2018.

Trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group AB skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO iGaming AB (Publ).

Om aktieinnehavet i Future Gaming Group AB inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO iGaming AB (Publ). Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO iGaming AB (Publ), vilka kommer att säljas på marknaden genom Partner Fondkommission AB. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i Future Gaming Group via Euroclear Sweden AB.

Information om aktien:
Kortnamn: FGG
Aktienamn: Future Gaming Group 
ISIN-kod: SE0002209155
Orderbok-ID: 410Q 
CFI: ESVUFR
FISN: FUTUREGAMI/SH 
Organisationsnummer: 556706-8720
LEI: 549300L39DAQ4PEVZX44
Utdelning: AMGO iGaming Ab (Publ)
Handel exkl. utdelning: Den 8 maj 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 2 maj 2018 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se