Obligationsinnehavarna har godkänt förslagen till omstrukturering

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har informerats att obligationsinnehavarna via ett skriftligt förfarande har godkänt förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation.

FGGI:s styrelse beslutade vid ett styrelsemöte den 20 december 2019 att godkänna de ändringar i obligationsvillkoren som föreslagits av obligationsinnehavarna och att kalla till extra bolagsstämma. FGGI har informerats att obligationsinnehavarna nu via ett så kallat skriftligt förfarande (eng. ”written procedure”) har godkänt de alternativ till omstrukturering som föreslagits, inklusive de föreslagna ändrade obligationsvillkoren.

Ett villkor för att de ändrade villkoren ska träda ikraft är att bolagsstämman bland annat beslutar om en kvittningsemission där en del av obligationsskulden konverteras till aktier.

Huvuddragen i uppgörelsen och de föreslagna villkorsändringarna offentliggjordes i ett pressmeddelande den 22 november 2019. FGGI har publicerat de fullständiga förslagen till omstrukturering på https://futuregaminggroup.com/bolagsbeskrivning/. De föreslagna obligationsvillkoren börjar på PDF-sida 36 i dokumentet.

 

Stockholm den 24 januari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar