Överträdelse av obligationsvillkor

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av bolaget vid tidigare gjorda förvärv.

FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars 2019 uppgick samtidigt till ca 19,1 Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan obligationsvillkoren tillåter en kvot om högst 5.

FGGI avser föra diskussioner med obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av obligationsvillkoren och återkommer med uppdatering i frågan.

Som tidigare kommunicerats kommer FGGI publicera sin Delårsrapport 1–2019 imorgon, den 23 maj.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar