Phase One – affiliateverksamhet Q3

FGG’s förvärv Phase One omsatte ca. 4,5MSEK med en nettovinst om 3MSEK under kvartal 3 2017 vilket är glädjande då sommarmånaderna traditionellt sett är något svagare, speciellt utan något stort sportevenemang.

FGG ser stora möjligheter framöver efter förvärvet av Phase One, 2018 ett stort sportår med bla. fotbolls-VM och vinter-OS och FGG ser stora synergier med andra verksamheter i kommande förvärv.

Phase One räkenskaper konsoliderades i FGG’s-koncern per 2017-09-20 och kommer framöver inkluderas i FGG’s rapporter. FGG uppskattar att man gjorde ett resultat på 350-400TKR under perioden 20-30 september från Phase One’s verksamhet.

Stockholm 20 oktober 2017

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance. 

Prenumerera

Dokument & länkar