Phase One – resultat i november

FGG’s affiliateverksamhet Phase One gjorde en nettovinst om ca. 1,6MSEK i november (ca. 850 000 SEK november 2016).

Det är fortsatt främst affiliateintäkter från sportsbetting som bidrar till uppvisad vinst.

Stockholm 21 december 2017

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance.

Prenumerera