Playhippo förvärvar affilatebolag

Playhippo förvävar Phase One Gaming Group AB (unä) som driver affiliateverksamhet inom sportsbetting och casino. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 i koncernbolaget Leadwave AB som specialiserat sig på att genom digitala mediaköp generera trafik och kunder till bla. spelbolag och på så sätt generera affiliateintäkter.

Den förvärvade verksamheten omsatte under 2016 ca. 23 000 000 SEK med en nettovinst om ca. 8 500 000. Under januari-maj 2017 omsattes ca, 9 000 000 SEK med en nettovinst om ca. 4,5 MSEK räknat i dagens dollarkurs. Majoriteten av verksamhetens intäkter är baserad på vinstdelning (revenue share) med spelbolag, likt andra affiliatebolag som Catena Media och Highlight Media Group intäktsmodeller.

”Detta förvärv är just vad vi har letat efter, det bidrar med stark lönsamhet, ett nytt affärsben och en stor utvecklingspotential tillsammans med våra andra varumärken. Personerna bakom bolaget bidrar med lång erfarenhet och mycket stor kompetens inom avancerade mediaköp i spelbranschen vilket vi kommer ha stor nytta av”, kommenterar Björn Mannerqvist, VD Playhippo.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet är 30MSEK kontant med en maximal tilläggsköpeskilling om ytterligare 30MSEK 12 månader efter tillträde, tilläggsköpeskillingen ska betalas genom kvittningsemission där priset per aktie beräknas som det volymvägda genomsnittet 30 handelsdagar före utbokningsdatumet.

Avtalet är villkorat av att Playhippo finansierar förvärvet senast den 30 september 2017. Bolaget kommer att finansiera förvärvet via nyemission, lån eller en kombination dessa.

Stockholm 18 juli 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017. 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, & Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar