Preliminära intäkter och EBITDA för det andra kvartalet

Report this content

Future Gaming Group hade under årets andra kvartal, april-juni 2020, intäkter om cirka 5,7 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat om cirka 1,9 miljoner kronor. Siffrorna är preliminära och kan komma att justeras.

Tidigare förväntade sig Future Gaming Group en nedgång i resultatet för det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet till följd av negativa effekter av virusutbrottet covid-19. Resultatet blev dock preliminärt bättre än förväntat tack vare att den kasinoinriktade verksamheten i Viistek sett en positiv utveckling. Detta har kompenserat för den negativa utvecklingen i den sportinriktade verksamheten i Phase One, som varit för handen under den tid då de flesta sportevenemang varit inställda. I takt med att dessa evenemang nu återupptas bedöms det medföra en positiv effekt för Phase One.

Stockholm den 21 juli 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar