Q4 2019: Justerat EBITDA om 2,6 MSEK

Report this content

oktober – december 2019 *
• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,6 MSEK (18,2 MSEK)
• EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (1,5 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (2,9 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (16 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,3 MSEK (-9,5 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-15,6 MSEK)
• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: -0,01 SEK (-0,01 SEK)

 

januari – december 2019 *
• Periodens nettoomsättning uppgick till 21,5 MSEK (73,0 MSEK)
• EBITDA uppgick till 10,6 MSEK (24,1 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 9,2 MSEK (23,9 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 43 % (33 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,6 MSEK (11,3 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -55,7 MSEK (1,8 MSEK)
• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: -0,01 SEK (-0,01 SEK)


* Fram till och med Q3 2019 redovisades avvecklade verksamheter under Resultat från avvecklade verksamheter i resultaträkningen. För Q4 2019 redovisas kostnader förknippade med de avvecklade verksamheterna som en del av rörelseresultatet. För 2018 avser avvecklade verksamheter AMGO. För Q1-Q3 2019 avser de avvecklade verksamheterna även operatörsverksamheten och IPG.
 

VD Alexander Pettersson har ordet
Future Gaming Group har efter ett turbulent 2019 äntligen fått förutsättningar att blicka framåt och bygga
en stabil verksamhet. På den extra bolagstämman i slutet av januari beslutade våra aktieägare att acceptera uppgörelsen med bolagets obligationsinnehavare. Den innebär att obligationslånet förlängs till december 2023. Räntan sänks till 6 procent och ackumuleras, vilket innebär att den inte kommer ha någon kassaflödespåverkan under löptiden. Vidare konverterar långivarna en mindre del av lånet till aktier och blir därmed största aktieägare i bolaget. Samtidigt har ett attraktivt optionsprogram upprättats för några av bolagets operativa nyckelpersoner.


Genom uppgörelsen blir bolagets akuta finansieringssituation löst. Det är också viktigt att komma ihåg att alternativet var en pantrealisation där Future Gaming Group skulle förlora sina dotterbolag. Uppgörelsen innebär förvisso en betydande utspädning för övriga aktieägare men medför samtidigt att incitamenten sammanförs för koncernens viktigaste intressenter, vilket borgar väl för framtiden.

Under det fjärde kvartalet omsatte Future Gaming Group 5,6 MSEK och nådde ett för
omstruktureringskostnader justerat EBITDA om 2,6 MSEK. Phase One fortsätter att leverera bra och
omstruktureringen har låtit oss höja takten och öka marknadsföringsinsatserna. Detta har snabbt gett
resultat och december visade årets högsta intäkter. I januari hade Phase One intäkter i linje med december, vilket visar att vi är på rätt väg.


Viistek har haft ett tufft 2019 även om man gjorde ett marginellt positivt resultat. Vi har dock tillförsikt kring verksamheten då den består av ett dedikerat team som nu får löpande vägledning av nyckelpersonerna bakom Phase One. Exempel på åtgärder man jobbar med är införandet av nya trafikkällor, öka andelen revenue share-intäkter, samt att börja marknadsföra nya vertikaler som till exempel sportsbetting. Dessutom har vi efter årsskiftet inlett arbetet med att integrera Phase One och Viistek med varandra.

Sammanfattningsvis har 2019 varit ett tufft år där koncernens finansieringsproblem stått i fokus, vilket haft negativa effekter på verksamheten. Nu när dessa problem är hanterade ser jag fram emot ett 2020 där vi återigen kan lägga full kraft på koncernens operationella mål!

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera