Säljaren av Phase One når full tilläggsköpeskilling

Bolaget Phase One Performance AB (”Phase One”), som förvärvades av Future Gaming Group International AB (”FGGI”) i september 2017, har presterat mycket väl under första året i FGGI:s ägo. Säljaren kommer att erhålla full tilläggsköpeskilling om 30 MSEK, vilken kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier.

Phase One gjorde ett EBITDA-resultat om ca 14 MSEK under de tolv första månaderna efter förvärvets genomförande.

Tilläggsköpeskillingen om 30 MSEK kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier med en teckningskurs om ca 0,159 kr per aktie. Antalet tilldelade aktier kommer att uppgå till 188 276 629 stycken. Emissionen har skickats in till Bolagsverket för registrering. Det totala antalet aktier i FGGI kommer efter denna riktade kvittningsemission att uppgå till 783 254 246 stycken.

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar