Signerar ännu ett ”Non-binding Indicative Offer” avseende nytt förvärv

Playhippo har signerat ett ”Non-binding Indicative Offer”, ej bindande överenskommelse, om förvärv av ett brittiskt bolag verksamt inom online gaming och affiliate-marknadsföring.

Bolaget äger och driver två större affiliate-nätverk inom online casino, man äger ett flertal online casinooperatörer främst riktade mot den reglerade brittiska marknaden samt bygger tekniska plattformar som ”white-label”-produkter för casino-branschen.

Bolaget omsatte ca. 15 MSEK under senaste räkenskapsåret; som löper från 1 november till 31 oktober, och gjorde ett EBITDA-resultat på ca. 5 MSEK. Prognosen för nuvarande räkenskapsår är en omsättning omkring 20 MSEK med ett EBITDA-resultat omkring 7 MSEK. Bolaget har även kontanta tillgångar på omkring 5 MSEK med en prognos om ca. 11 MSEK kontanta medel vi utgången av räkenskapsåret 31 oktober 2017. Budet är uppdelat i två delar, en initial betalning och en tilläggsköpeskilling. Köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier och beräknas bli mellan 55-60 MSEK.

Bolaget går nu in i en avtals- och due diligenceprocess med mål att slutföra förvärvet inom kvartal 2. Bolaget har för avsikt att kalla till extra stämma för att godkänna förvärvet när due diligenceprocessen avslutats.

Stockholm 5 maj 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Prenumerera

Dokument & länkar