Signerar LOI – FGG’s största förvärv hittills

Future Gaming Group har idag signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag, samt tillhörande dotterbolag, verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Bolaget har ett haft en mycket stark resultatutveckling under de senaste åren och prognosen för det innevarande räkenskapsåret som löper från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 visar på en förväntad omsättning om ca. 37MSEK (ca. 25MSEK föregående räkenskapsår) med ett EBITDA-resultat om ca. 24MSEK (ca.14MSEK föregående räkenskapsår). Bolaget har i dagsläget ca. 40 personer anställda.

Den initiala köpeskillingen uppgår till ca. 100MSEK varav ca. 50MSEK ska erläggas kontant. En tilläggsköpeskilling baserat på bolagets resultatutveckling kan göra att den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 150MSEK.

Givet att detta är FGG’s hittills största förvärv har FGG och säljarna överenskommit om en exklusivitetsperiod fram till utgången av kvartal 3 2018 för att färdigställa förvärvsavtal samt legal och finansiell due diligence. Detta medför även att FGG har god tid på sig att finna det mest önskvärda sättet att finansiera affären på (förvärvsavtalet kommer vara villkorat av finansiering).

Björn Mannerqvist, VD säger i en kommentar:  

”Vi har följt bolaget under snart ett års tid och sett den mycket imponerande utveckling man lyckats åstadkomma, både verksamhetsmässigt och resultatmässigt. Jag anser att detta förvärv ligger helt i linje med den önskan vi har om nya förvärv, att det nya bolaget operationellt kompletterar hela FGG-gruppen och att vi tillsammans kan utveckla FGG i den riktning vi vill.”

Stockholm den 24 Maj 2018

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar