Signerar LOI med affiliatebolag samt uppdatering kring tidigare kommunicerat LOI

Future Gaming Group har signerat en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ett affiliatebolag, främst riktat mot finansvertikalen, samt en del riktat mot casino. Baserat på de första 4 månaderna av 2018 så beräknas bolaget omsätta USD 3m på helåret med ett estimerat att göra en helårsvinst om USD 1m. Bolaget har en bra fördelning av intäkter och adderar också finans (FX, cryptovalutor och CFD-handel) som vertikal till FGG. Under 2017 stod casinointäkterna för ungefär 15% och vertikalen finans för 85% av omsättningen. 25% av omsättningen inom finans är så kallade revenue-shareintäkter med större operatörer.

Den totala föreslagna köpeskillingen uppgår till USD 2,5m där USD 2,0m betalas up-front i form av aktier i FGG och USD 0,5m i en earn-out som betalas kontant. En representant från säljarna kommer erbjudas en styrelseplats i FGG och kommer vara med att utveckla FGG som grupp.

Parterna har som intention att nå en överenskommelse under maj månad och en målsättning att stänga affären före utgången av Q2.

FGG vill i samband med informationen kring ovan förvärv även lämna uppdatering kring tidigare kommunicerade LOI per 22 februari 2018. FGG’s pipeline av förvärv ser attraktiv ut och Bolaget jobbar kontinuerligt med att söka och analysera potentiella strategiska tilläggsförvärv. FGG kommer att vara hårda i granskningen av bolagen för att säkerställa att de passar in under FGG’s strategi. Bolaget som FGG hade diskussion med under våren (se PM daterat 22 februari 2018) visade sig dock ej uppfylla den kravställningen och det har därför beslutats att avsluta den diskussionen och istället gå vidare att titta på andra förvärv som finns i pipen.

Björn Mannerqvist, VD säger i en kommentar:  

”Jag ser med stor förhoppning fram emot att få slutföra transaktionen med ovan nämnda bolag. Vi har jobbat parallellt med ett flertal diskussioner under våren och väljer att gå vidare med bolag vi känner tillför värde till hela bolagsgruppen, i detta fall är säljarnas intention att som delägare i FGG driva sin del av verksamheten men även bidra med kompetens och lång erfarenhet till hela FGG-gruppen.”

Stockholm den 14 Maj 2018

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar