Styrelseledamot kommer avgå p.g.a. andra åtaganden

Styrelseledamot Martin Bengtsson kommer avgå från Future Gaming Group International AB:s ("FGGI") styrelse på grund av andra åtaganden. Martin Bengtssons sista dag som ledamot kommer vara fredagen den 20 september 2019.

FGGI har ansökt om dispens från kravet i Spotlight Stock Markets regelverk om att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter. Dispens har beviljats som längst fram till och med den 12 mars 2020.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar