Två styrelsemedlemmar avgår pga. potentiell intressekonflikt samt handelsstopp

Report this content

Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) styrelsemedlemmar Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov har meddelat att de kommer avgå från bolagets styrelse så snart man kallat till en extra bolagsstämma på grund av en potentiell intressekonflikt i samband med bolagets förhandlingar med obligationsinnehavarna.

Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov har suttit i FGGI:s styrelse på mandat av bolagets huvudägare. Som kommunicerats tidigare har en grupp av bolagets obligationsinnehavare meddelat att man avser att föra parallella diskussioner med bolaget och vissa utvalda ägare i syfte att finna en optimal struktur för verksamheten framöver. Nu har FGGI:s huvudägare fått en indikation om att man kommer få ett förslag från gruppen, vilket förväntas baseras på en pantrealisation av de säkerheter bolaget ställt i form av dess dotterbolag, och där huvudägaren skulle vara ansvarig för den fortsatta operativa driften av verksamheterna i en ny bolagsstruktur.

Parallellt pågår förhandlingar mellan FGGI och gruppen av obligationsägare i syfte att hitta en uppgörelse inom ramen för den befintliga bolagsstrukturen. För att undvika intressekonflikter och potentiella jävssituationer i de fortsatta förhandlingarna kommer därför Sahlstedt och Fashutdinov att avgå från FGGI:s styrelse så snart man kallat till en extra bolagstämma i syfte att välja nya styrelseledamöter. En kallelse förväntas publiceras senare idag.

Spotlight Stock Market har meddelat att man stoppar handeln i bolaget fram tills att bolaget har valt nya ledamöter, eftersom styrelsen fram tills dess inte anses vara beslutsför. Efter att Sahlstedt och Fashutdinov avgått kommer styrelsen att endast bestå av styrelseordförande Stefan Vilhelmsson fram tills att nya ledamöter har valts.

Stockholm den 14 november 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar