Undersöker möjlighet till spin-off (utdelning) av verksamhetsdelar

Styrelsen i FGG har beslutat att undersöka möjligheterna att flytta befintlig operatörsverksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com etc.) till ett separat dotterbolag för att därefter lämna förslag om sakutdelning av hela eller delar av det nya dotterbolaget (operatörsverksamheten) till befintliga aktieägare.

Styrelsen anser att FGG bör fokusera på förvärvet Phase 1’s affiliateverksamhet samt de kommande förvärven och att den befintliga operatörsverksamheten med fördel kan bedrivas under ny ledning. Styrelsen anser att FGG med befintlig verksamhet i Phase 1 redan från Q4 2017 innehar en vinstdrivande rörelse om detta genomförs.

Styrelsen kommer skyndsamt genomföra de åtgärder som krävs för att kunna lämna ett fullständigt förslag till Bolagets aktieägare för beslut.

Stockholm 19 oktober 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance. 

Prenumerera

Dokument & länkar