Uppdatering kring förvärv av brittiskt bolag

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) ingick den 24 maj 2018 en så kallad avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende förvärv av ett brittiskt bolag verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. Parterna har nått ett framskridet skede i avtalsförhandlingarna och FGGI kommer att återkomma med ytterligare information framöver. Förvärvet kommer att vara villkorat av att dess finansiering säkras.

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar