Kapitalet från FXI:s riktade nyemission har influtit

FXI:s bolagsstämma beslutade den 12 juli 2018 bland annat att genomföra en riktad nyemission om tre miljoner kronor samt en kvittningsemission om en miljon kronor.

Kapitalet från den riktade nyemissionen har inbetalts till bolaget och kvittningsemissionen har genomförts.

Bolagsverket kommer att behandla erforderliga registreringar de närmsta dagarna.

För ytterligare information kontakta:

Per Ivar Sollied, VD
e-post: perivar.sollied@fxi.se

Johan Wiklund, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                 
E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera