Bokslutskommuniké 2020

Allt pekar på ett rekordstarkt 2021

”På så många sätt har detta år varit annorlunda än vad vi förväntade oss, men när vi gick in i året kände vi starkt att vi byggde en konkurrenskraftig portfölj av attraktiva spel och att vi ökade effektiviteten i vårt arbete med användarförvärv (UA).” säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. ”Vi började året med Jewels of Rome som drev tillväxten i egna spel, under året lade vi sedan till åtta nya spel i vår portfölj. Den nya generationen består nu av 13 spel. Dessa spel omsatte endast 1 MSEK under andra kvartalet 2019, men växte organiskt till 133 MSEK under fjärde kvartalet 2020. De löpande förbättringarna i våra UA-insatser gick snabbare än väntat. Redan under första halvåret uppnådde vi en stabil lönsamhet och under andra halvåret levererade vi de två hittills mest lönsamma kvartalen i bolagets historia, vilket gör 2020 till ett rekordår. Både vårt rörelseresultat såväl som vår rörelsemarginal för helåret satte nya rekord. Vi går in i 2021 med ett starkt tillväxtmomentum, parat med en bevisad kostnadskontroll, trender som jag förväntar mig ska hålla i sig under året.”

Oktober – December

 • Intäkter för perioden var 335,3 (328,1) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2019. Mätt i USD var tillväxten 16%.
 • Bruttomarginalen ökade till 59% (56%) beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
 • Rörelseresultatet för perioden var 52,3 (-4,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 (-4,4) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,30 (-0,48) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 30,9 (25,5) MSEK, negativt påverkat av återköp av egna aktier om -12,4 (0,0) MSEK.
 • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 7,4 miljoner, en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 217,8 tusen, en ökning med 1 procent
 • Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 60,3 USD, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 6,25 (2,5) kronor per aktie, vilket motsvarar ca 53,6 (21,9) MSEK.

Helår 2020

 • Intäkter för helåret var 1 356,0 (1 233,0) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Mätt i USD var tillväxten 15%.
 • Bruttomarginalen ökade till 58% (57%) beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
 • Rörelseresultatet för perioden var 189,5 (51,8) MSEK, en ökning med 266% jämfört med 2019.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 19,11 (5,01) kronor.
 • Nedladdningar under året uppgick till 31,0 (22,1) miljoner, en ökning med 41% jämfört med 2019.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 07:30 CET.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™ och Jewels of the Wild West.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Prenumerera

Dokument & länkar