Dålig kunskap gör att lim underutnyttjas i svensk industri

Dålig kunskap om limfogning orsakar problem i produktionen för många företag. Det i sin tur leder till att svenska konstruktörer inte drar nytta av limmets många fördelar. Det visar en undersökning som GA Lindberg låtit genomföra. 

Hela tre av fem produktionstekniker uppger att deras företag har fått problem på grund av att man använt fel lim eller limmat på fel sätt. Siffran överensstämmer väl med den andel som uppger sig ha dålig kunskap om lim. Över 56 procent är lite eller mycket osäkra på att de har tillräcklig kunskap för att välja rätt lim och kunna använda det på rätt sätt. Knappt en tredjedel är säkra på eller tror sig ha tillräcklig kunskap.

– När det gäller svetsare så finns det formella utbildningar och krav på vad yrket kräver. Detta saknas när det gäller limtekniker. Behovet av limkompetens skulle behöva lyftas och betraktas som en nödvändighet för att svensk industri ska kunna hänga med i framtiden, säger Johan Jillestam, teknisk chef på GA Lindberg ChemTech.

Undersökningen visar att lika många använder lim mindre som mer idag än för fem år sedan. Drygt hälften av produktionsteknikerna säger sig använda lim lika mycket idag som för fem år sedan. Och den fortsatta trenden ser likartad ut: 22 procent säger att de kommer att använda mer lim när de konstruerar saker, 20 procent att de kommer att använda mindre lim om fem år och 58 procent att de kommer att använda lim lika mycket lim som idag.

– Det är sannolikt att det är den låga kunskapsnivån som bidrar till att limanvändningen inte ökar, trots de många fördelar – såväl miljö- och kostnadsmässiga – som finns med limfogning, säger Johan Jillestam.

De tillfrågade produktionsteknikerna ser lättheten att sammanfoga olika material och större designfrihet som de största fördelarna med limning. Som nackdelar med lim framhåller flest svårigheter att kvalitetssäkra och demontera. 

 

För mer information, kontakta:

 

Johan Jillestam, teknisk chef

GA Lindberg Chemtech AB

Tel 08 703 02 33

Mobil 070 364 88 77

E-post Johan.Jillestam@galindberg.se

 

GA Lindberg ChemTech AB säljer kemikalier för bearbetning och sammanfogning, tätningar och relaterade produkter till industrin. I sortimentet ingår produkter från världsledande leverantörer inom limning, lödning, tätning, silikoner, smörjning, dosering och automatisering, skärvätskor, härdmedel, rengöring samt packningar. GA Lindberg ChemTech grundades 1944 och ingår i det börsnoterade teknikförsäljningsbolaget Indutrade AB. www.galindberg.se

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar