Marknadsmeddelande 65/18 – Information om omvänd split och ny ISIN-kod i Gabather AB

Report this content

Sista dag för handel i Gabather AB:s aktier före omvänd split med villkoren 1:4 är den 21 mars, 2018 och första dag för handel efter omvänd split är den 22 mars, 2018.

Med hänvisning till Gabather AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls den 7 mars, 2018, genom för bolaget omvänd split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod från den 22 mars, 2018. Orderboks-ID kommer inte ändras. 

Observera att den omvända spliten även medför ändring av villkoren för teckningsoptioner serie 2018/2019, GABA TO 2. Fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 32,00 SEK per aktie. 

Information om omvänd split: 
Kortnamn: GABA 
Villkor: 1 ny aktie för 4 gamla aktier (1:4) 
Nuvarande ISIN-kod: SE0006257531 
Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 21 mars, 2018 
Första handelsdag med ny ISIN-kod: 22 mars, 2018 
Ny ISIN-kod: SE0010869552 
Oförändrat orderboks ID: 412J 
Antal aktier efter split: 5 153 272 (20 613 091) 
Nytt kvotvärde: 0,44 SEK (0,11 SEK) 


Stockholm den 16 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se