Marknadsmeddelande 88/18 – Gabather AB byter lista och avnoteras frånAktieTorget efter stängning den 13 april 2018

Gabather AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 13 april 2018. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 16 april 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: GABA
ISIN-kod: SE0010869552
Orderbok-ID: 412J
CFI: ESVUFR
FISN: GABATHER/SH
Organisationsnummer: 556970-5790
LEI: 549300VLUOMD0TE1O093
Sista handelsdag på AktieTorget: 13 april 2018

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: GABA TO 2
ISIN-kod: SE0010598342
Orderbok-ID: 44LJ
CFI: RMXXXX
FISN: GABATHER/OPT RTS 20190131
Organisationsnummer: 556970-5790
LEI:
549300VLUOMD0TE1O093
Sista handelsdag på AktieTorget: 13 april 2018


Stockholm den 10 april 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.